Имаш идея или проект?

Разкажи ни за твоята идея или проект