17 Мар 2016

Варна младежко участие

В рамките на Варна младежко участие ще организираме серия от образователни активности, чиято цел е да подпомогнат достъпа на млади хора до процеса на вземане на решения на местно и национално ниво. Идеята ни е това да стане чрез създаване на  необходимата квалификация – чрез организация на обучителни курсове и семинари (български и международни), информационни кампании, изграждане на информационни и ресурсни центрове. В рамките на това направление ще бъдат организирани също така срещи между министерства, национални, регионални и местни органи и млади хора, на които ще се обсъждат национално значими за младежкия сектор теми.