17 Мар 2016

Варна на картата

Сред целите на „Варна на картата“ е международното позициониране на града ни чрез изграждане на устойчиви партньорства и сътрудничество с европейските институции.

Конкретни действия, събития и дебати, свързани с бъдещето на Европа, социални иновации в местните общности и ролята на младежкото участие във формирането на утрешното общество.