17 Мар 2016

Варненска доброволческа служба

Целта на Варненска доброволческа служба е да подпомогнем формирането на доброволческа култура и умения, които да привлекат млади хора за участие в общественозначими каузи. Това ще бъде постигнато чрез иниициране на малки проекти, насочени към задоволяване на потребности на местните общности, организиране на практически семинари и обучения и др.