17 Мар 2016

Варненска младежка медийна академия

За участие са допустими всички организации, кандидатстващи по направление 1 на фонд „Култура“ – Фестивали и конкурси. Идеята чрез тази програма е да се надградят съществуващи формати с представянето на млади европейски изпълнители, със специален фокус на артисти от градове минали и бъдещи носители на титлата Европейска младежка столица.

Проекти, свързани с фестивали и конкурси с над 20 издания и продължителност над 7 дни могат да получат финансиране в размер до 10 000 лв.

За фестивали и конкурси с над 15 издания, размерът на финансирането е до 7 000 лв., а за такива с над 10 издания – до 5 000 лв.

Апликационните формуляри и пълните изисквания по програмата могат да бъдат намерени на сайта на фонд “Култура” на Община Варна http://fund.varnaculture.bg/.

Проектните предложения, постъпили по направление 5 “Европейска младежка столица - вълна на иновации” ще могат да бъдат разглеждани и на сайта на “Варна - Европейска младежка столица” след крайния срок - 20 февруари за подаване на документите.

За първи път се въвежда формат обществено гласуване на проектите, предложени за финансиране. Резултатите от общественото гласуване ще играят роля при крайното формиране на оценките на проектните идеи. Въвежда се и възможност за участие в конкурса на чуждестранни кандидати, като за целта съответните документи са на разположение и на английски език.

За допълнителни въпроси, свързани с направление 5, можете да се свържете на info@varna2017.bg.

Документите могат да бъдат разгледани на нашия сайт. Кандидатстването обаче се извършва само по описаната по-долу процедура.

формуляр за кандидатстванеприложение 1приложение 2приложение 3допълнителни указаниякарта за оценка

Документи за кандидатстване можете да подавате по един от двата начина:

1.По електронен път на адрес http://fund.varnaculture.bg, след регистрация.  Ако имате регистрация в програмата от 2016г., не се изисква нова.

2. На хартиен носител (1 бр.), придружени със CD, USB – 1 бр. в деловодство на Община Варна на адрес: гр. Варна 9000, бул. "Осми приморски полк" 43 до Дирекция "Култура и духовно развитие".

За допълнителна информация:

Адрес: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000

Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760

Електронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg