17 Мар 2016

Мрежа на младежки центрове и читалища

Ключовото направление предвижда създаването на програма „Ноктюрно“, насочена към читалища и младежки центрове. Целта на програмата, която ще се ръководи от младежи, е да съдейства за преобразяването на пространствата и надграждането на ресурсите в интерес на младите хора. Приоритет се дава на проекти, които са регулярни във времето и работят в сътрудничество с музеи, галерии, арт магазини и др.

Стойността, която ще се финансира е до 15 000 лв. на проект. От кандидатите се изисква съфинансиране в размер на 30% от бюджетната сума. За кандидатстването по този проект е задължително наличието на споразумение между младежки организации и читалища.

Oдобрени проекти:

Одобрени проекти

Организация

Бюджет от Варна ЕМС

Internalisation and Exchange of Ideas Good   

СНЦ "Споделено работно място - Варна"

15 000

Пилотно въвеждане на вечерни и нощни дейности в МИКЦ „Скаут“

СНЦ "Организация на българските скаути"

14 917

The Center World - зона за видими млади артисти

Сдружение "Море до колене"

15 000

Varna ReCulture - reinventing youth culture

Сдружение "Идея"

10 800

"Джазът на младите - International Jazz Day 2017"

"ТЮН ЪП" ЕООД

10 640

"Улица напред"

Сдружение "Алтернативно пространство“

14 430

Драматургичен фестивал "From Page to Stag"

Normal ООД

14 700

Support Opportunities For Training Skills - SOFT Skills

Together Romania Association

10 500

Театърът като изкуство

Сдружение Феникс 2009"

9 100

Фолклорна нощна фиеста - Варна 2017

СНЦ "Традиции, духовност, култура - Варна"

9 933

Движещо се тяло - танцови ателиета 2017

Искра Проданова

15 000

Историята в картинки

"Арт диалог" ЕООД

5 150

Кине Док

"Активист 38" ООД

9 440

Музикална революция

"Друбъл България" ЕООД

14 820