17 Мар 2016

Черноморски младежки център

Черноморският младежки център е замислен като международен обучителен и логистичен център на Черноморския регион. Разположен на площ от 4 дка, в него ще бъдат провеждани различни видове обучения и събития насочени към изграждане на капацитет в младите хора. Центърът ще е стратегическа обучителна институция на национално и регионално ниво, която да насърчава развитието в широк спектър предприемачески, хуманитарни и обществени сфери.

Черноморският младежки център има амбициозната цел да бъде сертифициран със знак за качество за младежки центрове от Съвета на Европа. За инициативата е предвидена сграда, която в рамките на 2017 г. ще бъде реновирана.   

 

Запитване