17 Мар 2016

Черноморски младежки център

Черноморският младежки център има амбицията да се превърне в международен обучителен и логистичен център на Черноморския регион. Разположен на площ от 4 дка, в него ще бъдат провеждани различни видове обучения, събития, конференции, семинари и др., насочени към изграждане на капацитет в младите хора.

Целта ни е да превърнем Черноморския младежки център в стратегическа обучителна институция на национално и регионално ниво, която да насърчава развитието в широк спектър предприемачески, хуманитарни и обществени сфери.

Центърът има амбициозната цел да бъде сертифициран със знак за качество за младежки центрове от Съвета на Европа. За инициативата е предвидена сграда, която в рамките на 2017 г. ще бъде реновирана.   

 

Запитване