17 Мар 2016

InnoCenter

InnoCenter – организиране на логистичен център за домакинство и организация на събития на български и международни организации и институции, които работят с млади хора. Целта е през 2017 г. Варна да се позиционира като разпознаваемо място за събития с младежка насоченост.