17 Мар 2016

InnoMove

InnoMove има за цел да развие капацитета на младежките организации, неформалните групи, училищата и университетите да разработват и организират международни младежки обмени.