17 Мар 2016

The Youth Pro

Ключово направление Младите професионалисти (Youth Pro) е насочено към развитие на умения и таланти, предприемачески инициативи и индивидуални кариери на младежи. Сред основните цели на ключовото направление са: използване на социалното предприемачество за развитието на младежкия сектор; припознаването му като инструмент за решаване на младежката безработица; развитие на междусекторни партньорства; развиване предприемачески умения чрез неформално обучение на младежи, както и на младежи в неравностойно положение; подготвяне на младите за новите професии на бъдещето, незалегнали в учебните планове на учебните заведения; предлага реализация на проекти в областите, идентифицирани за развитието на град Варна според „ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.: Индустрия за здравословен живот и био-технологии” и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

Сред допустимите дейности са: кръгли маси, старт ъп обучения, конференции, информационни събития, трудови борси, практически обучения, менторски програми, както и комбинации от изброените.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

100 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната подкрепа за неформални младежки групи

500 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проектни предложения

10 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проектни предложения, включващи партньорство между местни и международни организации

15 000 лв.

 

Процент на безвъзмездната финансова помощ

До 80 %

СРОК НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ:

до 19 ноември 2017

Одобрени проекти

Сесия 1:

 Наименование на проект

Организация

Бюджет от Варна ЕМС

ТОМ ВАРНА 2017

ФОНДАЦИЯ КУЛТУРА АНИМИ

15 000

3D Академия "Иноватор"

ФОНДАЦИЯ "ИНОВАТОР"

14 930

Кариерна Работилница JCI Our Future

Международна Младежка Камара - Варна

7 765

Треньорска Лудост

Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ)

15 000

КАК ДА СТАРТИРАМЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Сдружение ИДЕА

14 820

Сесия 2:

 Наименование на проект

Организация кандидат

 Финансиране от Варна ЕМС

Ветроходна школа Варна

СНЦ Яхтклуб „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

8 000

NuFix – модел за нови решения от младите за бизнеса

Екселиа ЕООД

10 000

Младежка академия „Електроника, микроконтролери и роботика“

Народно читалище Македония 2005

5980

Лятна академия Inno Fashion

Богоя – М ООД

10 000

Павилион на знанието и младежка креативност

Варненски свободен университет  “Черноризец Храбър“

9 358