„Академия за гражданско образование“ за втора поредна година събра младежи от Варна

„Академия за гражданско образование“ за втора поредна година събра младежи от Варна

Младежи на възраст от 16 до 29 години участваха във второто издание на „Академия за гражданско образование“, която се проведе във Варна на 29 и 30 март. Организирана от Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ и Отдел „Младежки дейности“ към Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна, „Академията“  се провежда под формата на интерактивно обучение, съчетаващо методите на формалното и неформалното образование.

Участниците придобиха представа как функционира местната власт, какви възможности се предлагат на младите хора за взаимодействие с нея и как могат да реализират своите идеи и проекти. Засегнати бяха и теми като ролята на индивидите в гражданското общество, качественото използване на информация и практическото използване на знания.

Относно структурата и процесите, свързани с местната власт, участниците получиха информация от Общинския съветник Борислав Нанков. Съвсем спонтанно лекцията се превърна в т.нар „структурен диалог“, който набира все по-голяма популярност в сферата на младежките политики в Европа. Борислав Нанков изчерпателно и с удоволствие отговори на конкретни и спонтанно възникнали въпроси на младежите.

Дарина Иванова от отдел „Младежки дейности“ представи информация за местните, националните и европейските измерения на младежките политики с цел участниците в обучението да разширят кръгозора си, да гледат по-мащабно – в национален и европейски контекст, на различните програми и проекти, които се реализират.

Практическите задачи по време на обучението провокираха младежите да се влязат в ролята на управляващи Варна. Възложено им беше да идентифицират проблеми от реалния живот, да обмислят и предложат варианти за решаването им. Най-силно оживление и емоции предизвика задачата да аргументират тезите си убедително в импровизираното телевизионно студио. За целта един от водещите на „Академията“ – Сергей Петров, политолог и Изпълнителен директор на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“, влезе в ролята на телевизионен водещ.

Лектор беше и доц. Калоян Смилков, преподавател по политическа и юридическа антропология от Варненски свободен университет, който добави още една научна гледна точка към проблематиката за взаимодействието индивид - общество - държава.

Обучението завърши с представяне на два примера за успешни граждански инициативи в морската столица: Социалната чайна и квартал „Таляна“. Мая Донева – понастоящем Изпълнителен директор на Карин Дом и от един основните създатели на първото социално предприятие в града, разказа за препятствията, с които са се сблъсквали и как са ги преодолявали успешно, за да се утвърди Чайната като един от центровете на социалния и културния живот на Варна само за няколко години.

Арх. Явор Панев – Заместник-председател на Сдружение „Таляна“, представи дългосрочната визия за това как историческото ядро на Стара Варна, отличаващо се с висока концентрация на културно-историческо наследство, да се развие като пешеходно пространство за реализация на креативни дейности от най-разнообразен характер. Представи също и конкретни стъпки и проекти в процес на реализация, които вече активизират артистичния живот и създават условия за възникване на общности в района, обособен между улиците „Цар Симеон I“, „Преслав“ и Гаровия площад.  Историите за успешните инициативи вдъхновиха участниците и представляваха реални примери как с постоянство и желание във Варна могат да бъдат реализирани техните мечти.

Целта на организаторите на двудневното обучение като цяло беше да се стимулира формирането и развитието на гражданско съзнание у младежите, да се представят примери за активно участие на отделния човек в живота на общността и как тази активност може да променя средата – в най-широкия смисъл на думата  –  както социална, така и икономическа, и физическа.

Запитани от Сергей Петров какво ги мотивира да участват в „Академията“, голяма част от младежите се обединиха около следния отговор: фактът, че те са бъдещето на града и страната. При което водещият им предложи съвсем скоро да започнат да гледат на себе си не само като на „бъдещето“, а и като на настоящето на града, в който живеят  –  да не отлагат момента, в който самите те ще започнат да разработват, предлагат и реализират инициативи.

Последни новини