Среща между младежи и специалисти, които разработват и прилагат политики, се проведе във Варна

Среща между младежи и специалисти, които разработват и прилагат политики, се проведе във Варна

Среща между младежи и специалисти, които разработват и прилагат политики, насочени към младите хора, се проведе в неделния следобед на 14 юли във Варна. Срещата – дискусия беше организирана от Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“.

Присъстваха младежи от шестнайсет до трийсетгодишна възраст, сред които работещи, докторанти, студенти и ученици. Те имаха възможност да обменят информация, мнения и идеи с госпожа Радка Тодорова, началник на Отдел „Младежки дейности“ към Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна, и с господин Мартин Байчев, общински съветник втори мандат и председател на постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – Варна.

Screen Shot 2021-09-21 at 13.45.12

2

4

Модератор на дискусията беше Сергей Петров – Изпълнителен Директор на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“. По време на краткото си обръщение, с което откри срещата, Сергей Петров припомни още веднъж, че целта на този формат е да се преодолее дистанцията между младежите и вземащите решения, която сякаш съществува в съзнанието ни, и да се получи пълноценен диалог между равнопоставени партньори.  

Мартин Байчев отбеляза колко ценна е за него като председател на комисията „Младежки дейности и спорт“ директната комуникация очи в очи с младите хора и че насърчава присъстващите да дават активно предложения и идеи.

На свой ред началникът на отдел „Младежки дейности“ на Община Варна Радка Тодорова представи прилаганите към този момент политики и възможностите, които предлага Община Варна, сред които: Финансирането на младежки проекти, Общинската доброволческа служба, Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта, Предоставяне на финансиране на всички студентски съвети в града и други.

Дискусията започна с фокус върху младежката активност в града. Специалистите отчитат спад в последната година, предвид броя на записаните доброволци и подадените предложения за младежки проекти. Сергей Петров отбеляза, че и самият Общински консултативен съвет не е достатъчно активен.

6

По думите на самите младежи, участващи в срещата, популярна сред много от тях е тезата „От нас нищо не зависи.  Димитър Иванов, ученик от Математическата гимназия във Варна, смята, че младежите, които не са навършили 18 години, имат много повече време, което биха могли да посветят на доброволчество и работа по проекти в сравнение с хората на възраст над 18 години. Тези, които са студенти, често използват  неучебното време изцяло, за да работят, и поради това не се включват в други инициативи.  

Друг основен акцент от дискусията бяха комуникационните канали, чрез които информацията достига до младите хора в града. Основните мнения бяха разнопосочни. От една страна, част от участниците се обединиха около становището, че е нужно да се акцентира повече на социалните мрежи и да се предоставя повече информация на младежи, които не са част от студентските съвети или неправителствените организации.

3

Според Мартен Демирев от Фондация „Иноватор” ключови са младежите. Необходима е много по-висока активност от тяхна страна. Проблемът не е в липсата на информация или каналите, по които тя се предоставя. Дори даде пример, че винаги могат активни младежи да направят нещо в посока на разпространяване на информацията.

Мартин Байчев допълни, че Комисията по младежки дейности и спорт заседава всеки месец и с интерес разглежда писма с предложения и идеи от отделни  младежи или младежки организации, ако такива бъдат изпратени. Той насърчи младежите да изпратят конкретни предложения след срещата.

5

Екипът на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ съвместно с Отдел „Младежки дейности”  прилагат нови начини младите хора да се мотивират за по-активен диалог с местната власт, за участие в живота на общността и граждански инициативи, отбеляза Сергей Петров. Проведената за втори път през март т.г. „Академия за гражданско образование“, например, е една от успешните инициативите в тази посока. Тя събира млади хора, повечето от които не са организирани в граждански сдружения. Специалисти на разбираем език им разясняват фундаментални понятия като гражданско общество, участието на младите в  демократичните процеси и как функционират институциите. „Фактът, че 6 от младежите, участвали в „Академията”, са на тази среща, показва, че е бил провокиран устойчив интерес“, допълни Сергей Петров.

Към края на година Сдружение „Варна – Европейска младежка столица” съвместно с Община Варна планира кампания за популяризиране на доброволчеството.

Срещата приключи в изключително позитивен тон, като участниците благодариха на представителите от Община Варна за отворения диалог и че дистанция наистина не се е усещала.

Срещата–дискусия се осъществи  в рамките на международния проект “Be Active, Shape Europe", финансиран по програма "Европа на гражданите" по който партньори са организации от общо 6 страни от ЕС. По време на проекта е планирано да бъде провокиран интересът към въпросите, свързани с общия ни европейски дом, и да бъдат въвлечени общо 440 младежи в шестте страни.

7

Последни новини